1. Informacje ogólne o projekcie:

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nr Naboru POIR.03.03.03-IP.03-00-001/19
Rodzaj projektu Konkursowy

 

2. Informacje ogólne o projekcie:

EKSPANSJA EKSPORTOWA FIRMY „LAZELL Parfums A i K Orłoś Sp.j” JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

 

3. Cel projektu i planowane efekty

Głównym celem projektu jest promowanie na rynkach międzynarodowych kosmetyków firmy LAZELL Parfums A i K Orłoś Sp.j., oferowanych pod marką produktową LAZELL. W wyniku realizacji projektu marka stanie się rozpoznawalna na świecie i nastąpi ekspansja eksportowa firmy. Projekt przyczyni się też do wypromowania Marki Gospodarki Polskiej jako gospodarki innowacyjnej i konkurencyjnej. Projekt wpłynie też pozytywnie na promocję polskiej branży kosmetycznej, jako branży konkurencyjnej i wykorzystującej prace B+R. Nastąpi też wzrost internacjonalizacji i zwiększenie aktywności firmy w eksporcie – firma zdobędzie nowych klientów (podpisze wiele nowych kontraktów – min. 8) i nowe rynki eksportowe, nastąpi wzrost wolumenu eksportu i udziału eksportu w przychodach, wzrośnie konkurencyjność, obroty i wynik finansowy firmy. Nastąpi również zwiększenie innowacyjności Firmy. Firma zdobędzie nowe kontakty i doświadczenie – w efekcie po realizacji projektu nastąpi dalsza ekspansja eksportowa firmy.

 

4. Wartość projektu:

220 200 PLN

 

5. Wartość dofinansowania:

75% wartości projektu, czyli 165 150 PLN

 

 

Materiały reklamowe:
Plakat A3